Zwroty i reklamacje

Na oprawy okularowe oraz okulary przeciwsłoneczne zakupione w OPTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 365 (dalej OPTA Sp. z o.o.) i wyszczególniane w specyfikacji zakupu OPTA Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 3 lat liczonych od daty sprzedaży opraw przez OPTA Sp. z o.o. oraz na okres 2 lat od daty zakupu oprawy przez klienta detalicznego, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata od daty zakupu w OPTA Sp. z o.o. W ramach niniejszej gwarancji reklamacja może zostać przyjęta tylko na podstawie i po przedstawieniu paragonu lub faktury zakupu klienta detalicznego. W przypadku braku paragonu lub faktury zakupu dokumentującego datę zakupu, naprawa może zostać zrealizowana odpłatnie.

Wszelkie reklamacje zgłaszać można do Działu Reklamacji na numer telefonu podany w zakładce KONTAKT. Wówczas proszeni zostaną Państwo o podanie modelu, rodzaju uszkodzenia oraz dowodu zakupu (nr faktury bądź paragonu). 


REGULAMIN REKLAMACYJNY:

Gwarancją objęty jest front oprawy (element czołowy) oraz zauszniki (elementy mocowane do frontu).

 1. Gwarancja nie obejmuje:
 • naturalnego zużycia (np. wytarcia, zarysowania, odbarwienia związanego z użytkowaniem okularów)
 • uszkodzeń mechanicznych lub powstałych z przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich (np. złamania powstałe na wskutek użycia siły, złamania wynikające z upadku, wyłamania, stłuczenia, zgniecenia, uderzenia, zarysowania, odbarwienia z powodu używania nieodpowiednich środków czyszczących i wszelkie niezwiązane z wadami produkcyjnymi )
 • uszkodzeń powstałych po upływie 2 lat od dnia zakupu oprawy przez klienta detalicznego
 • porysowanych soczewek przeciwsłonecznych
 • oprawek korekcyjnych i przeciwsłonecznych noszonych niezgodnie z instrukcją użytkowania
 1. Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie w biurze OPTA Sp. z o.o. pod numerami telefonów: 606 893 472, 511 191 433, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem optareklamacje@gmail.com lub poprzez wysłanie reklamowanej oprawy do biura OPTA Sp. z o.o.*
 2. OPTA Sp. z o.o. ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne realizowane są przez OPTA Sp. z o.o. niezwłocznie. Standardowy czas dla realizacji reklamacji wynosi 3 dni robocze. W przypadku braku reklamowanego produktu lub części czas realizacji reklamacji może się przedłużyć. Okres oczekiwania na oryginalne części może wydłużyć się maksymalnie do 3 miesięcy.
 4. W przypadku braku części zamiennych OPTA Sp. z o.o. podejmie próbę naprawy albo wymieni wadliwą część lub produkt na podobny w równoważnej cenie.
 5. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących reklamacji produktu, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych co ułatwi przyspieszenie rozpatrzenia reklamacji.
 6. Nie należy narażać okularów oraz soczewek na kontakt z twardymi i szorstkimi podłożami, działaniem żrących środków chemicznych, dużych różnic temperatur (np. nie pozostawiać w samochodzie na słońcu).
 7. W przypadku uszkodzenia okularów nie należy ich używać ani samodzielnie naprawiać, lecz udać się do salonu optycznego celem ich naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów.
 8. Po upływie okresu gwarancji, OPTA Sp. z o.o. zapewnia pełny serwis pogwarancyjny. Informacje na temat cen poszczególnych części oraz warunków serwisu są udzielane pod numerami telefonów: 606 893 472, 511 191 433. W każdym przypadku, w którym reklamacja realizowana jest odpłatnie zgłaszający zobowiązany jest ponieść koszty związane z wysyłką zamawianych części. Części lub całe produkty wysyłane będą do klienta w przesyłce pobraniowej. Koszt wysyłki wyniesie 12 zł netto.
 9. Wszystkie reklamacje wysyłane są z Protokołem reklamacyjnym. Należy odesłać je w terminie do 30 dni od daty otrzymania zgłaszanej części reklamacyjnej. W przeciwnym wypadku zostanie wystawiona faktura VAT na wszystkie niezwrócone części.
 10. W przypadku nieuregulowanych w wyznaczonym terminie przez klienta zobowiązań z tytułu sprzedaży wobec OPTA Sp. z o.o. wszelkie uwzględnione reklamacje zostają odroczone w realizacji do czasu uregulowania przez klienta zaległości w spłacie.

*Adres do korespondencji: OPTA Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 365, 43-300 Bielsko-Biała

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów